Краткое описание ОНКН

 • Икмәк – ил байлығы. 
 • Икмәктән оло булма. 
 • Икмәк аша атлама. 
 • Икмәктең валсығын да ергә ташлама. 
 • Икмәк сәйнәмәйенсә йотолмай. 
 • Икмәк-тоҙҙан баш тартма. 
 • Икмәкте хурлама, ҙурла. 
 • Икмәктән оло аш юҡ. 
 • Ил ҡеүәте — икмәктә. 
 • Икмәк — илдән, һыу — күлдән. 
 • Икмәк юлда йөк түгел.